Projekts “Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ”.

  Jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projekts Living, Learning and working TOGETHER. Youth integration and empowerment project     2018.gada novembrī Daugavpils Vienības pamatskola uzsāka dalību jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projektā“Dzīvot, …