Stundu laiki

Nepieciešamo mācību piederumu saraksts 2023./2024. mācību gadam

1.-3. klasei(docx)

4.-6. klasei(docx)

7.-9. klasei(docx)

 

Par izglītojamo dokumentu iesniegšanas kārtību

No 2020.gada 1.jūnija uzsākam dokumentu pieņemšanu 2020./21.m.g. 1.klasēs. Dokumentus iesniedz bērna likumiskie pārstāvji.

  Skolā jāiesniedz: izziņa no pirmsskolas izglītības iestādes, pošu pase, medicīniskā karte, 2 fotogrāfijas (skolnieka apliecībai un biļetei pilsētas transportā), jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība (oriģināls) un likumiskā pārstāvja personu apliecinoši dokumenti (oriģināls).

  Ja nav kāda no nosauktajiem dokumentiem, var atnākt un uzrakstīt iesniegumu, bet dokumentus iesniegt vēlāk.

  Lai nodrošinātu sociālo distancēšanos un visus drošības pasākumus, tiks veidots apmeklētāju saraksts. Lai pieteiktos, zvaniet uz skolu 65420449 darbdienās no plkst.8.00 līdz 17.00., pusdienu pārtraukums no plkst.13.00-13.30.

 

 

Iesniegums ētikas nodarbībām.

Iesniegums fakultatīvajām nodarbībām.

Iesniegums kristīgās mācības nodarbībām.

Iesniegums pulciņiem.

Direktores un pedagogu rīcība, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret skolēnu

Iekšējās kārtības noteikumi

Par pamatskolas iekšējās kārtības noteikumu neievērošanas sekām

Grozījumi Skolas iekšējās kartības noteikumos, ievērojot noteikumus izglītības iestādēm piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas, ievērojot noteikumus izglītības iestādēm piesardzības pasākumu īstenošanai Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai