Karjeras veidošana ir nepārtraukts process, kura gaitā cilvēks izmanto informāciju par sevi un apkārtējo pasauli, lai izvēlētos savu nodarbošanās jomu un pēc tam arī konkrētu profesiju. Izvēloties savas profesionālās karjeras virzienu un profesiju, jāņem vērā trīs būtiskas lietas
lai profesija būtu interesanta un saistoša,lai profesija atbilstu spējām,lai varētu atrast darbu šajā profesijā.

Tas ir grūti – pieņemt lēmumu par labu kādai vienai profesijai, jo parasti mūsu intereses ir daudz plašākas. Tieši tāpēc mēs Jūs aicinām iepazīties ar karjeras izvēles pamatnosacījumiem, lēmuma pieņemšanas stratēģijām.

Mācības un darbs ir svarīgas cilvēka dzīves sastāvdaļas. Bieži jauniešiem grūtības sagādā nākotnes profesijas un piemērotas mācību iestādes izvēle. Karjeras konsultants palīdz skolēniem risināt šīs un citas ar karjeru saistītas problēmas.

Karjeras konsultanta uzdevums ir uzklausīt skolēnu, noskaidrot viņa situāciju un vajadzības, kādas problēmas risināšanā ir nepieciešama palīdzība. Viņš organizē skolēna sevis izpētes procesu – palīdz noskaidrot intereses, spējas, apzina esošās prasmes, izvērtē iepriekšējo pieredzi, lai cilvēks pats varētu noteikt piemērotāko profesionālās darbības jomu, kādas profesijas varētu viņu interesēt un, kuras būtu viņam piemērotas.

Šos uzdevumus īstenot konsultantam palīdz dažādas metodikas, piemēram, intervijas, testi, lomu spēles u.c. Ar šo metožu palīdzību karjeras konsultants uzzina no cilvēka informāciju, kas palīdz pašam skolēnam spriest par savu dzīvi, pieņemt lēmumu par tālākiem karjeras plānošanas soļiem.

Karjeras konsultants informē skolēnu par profesijām, tām raksturīgiem darba uzdevumiem, darba vidi, izglītības prasībām u.c.,

Karjeras konsultants motivē skolēnu mācīties, turpināt izglītību, izskaidrojot mūžizglītības nozīmi mūsdienās, pašam izstrādāt turpmākās rīcības plānu atbilstīgi savām vajadzībām un interesēm, dzīves situācijas nosacījumiem.

Mudina arī skolēnu izmantot iespējas attīstīt savu radošo potenciālu, tehniskās, sociālās un citas prasmes, veltīt laiku personības izaugsmei, kas palielina iespējas konkurēt darba tirgū, un veidot savām interesēm atbilstīgu dzīves stilu.

Nereti karjeras konsultants darbojas e-vidē, konsultējot skolēnus virtuāli ar e-pasta starpniecību vai citām komunikācijas programmām, kā arī izmantojot testus interneta vidē. Viņš var konsultēt skolēnus arī grupā, kas paver iespējas organizēt diskusiju, dalīties pieredzē un atbalstīt citam citu.

Darbs karjeras konsultantam ir saistīts ar dažāda vecuma klientiem, tāpēc katram jāizvēlas atbilstīga pieeja. Piemēram, skolēniem jāpalīdz apzināt savas intereses un spējas, dzīves mērķus, jākonsultē par profesijas un izglītības iestādes izvēli, iesaistīties brīvprātīgā darbā, tā lietderīgi pavadot laiku un apgūstot jaunas darba prasmes, iepazīstot cilvēkus.