Projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 2021. / 2022. mācību gada rezultāti

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Projekts Nr.8.3.4.0/16/I.001

8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

8.3.2.2./16/I/001 Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

8.3.2.2./16/I/001 Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Projekts “Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ”.

Projekts “Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ”

Šobrīd CLIL

Projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 2019./2020.m.g

Erasmus+ projekts “Kultūras mantojums bez robežām”

Starptautiskais lasītveicināšanas projekts “Mūsu mazā bibliotēka”

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001).

 

 

Projektu arhīvs