Projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Projekts “Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ”.

Projekts “Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ”

Šobrīd CLIL

Projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 2019./2020.m.g

Erasmus+ projekts “Kultūras mantojums bez robežām”

Starptautiskais lasītveicināšanas projekts “Mūsu mazā bibliotēka”

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

 

Projektu arhīvs