Projekts “Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ”.

 

Jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projekts Living, Learning and working TOGETHER. Youth integration and empowerment project

    2018.gada novembrī Daugavpils Vienības pamatskola uzsāka dalību jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projektā“Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ”. Projektā piedalās Daugavpils Vienības pamatskolas 2 skolotāji un 2 skolēni. Latvijā projektu īsteno Izglītības attīstības centrs (IAC) sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

Projekta mērķis

    Sniegt jauniešiem un pedagogiem no dažādām Latvijas skolām daudzveidīgas iespējas iesaistīties interaktīvās, jēgpilnās darbībās kopā ar vienaudžiem un kolēģiem no citām skolām, lai papildinātu zināšanas un izpratni par Latviju Eiropas un globālo vērtību kontekstā, spēcinātu piederības sajūtu un izprastu izvēļu un iespēju dažādību, kas rada pamatus katra personīgajai un sabiedrības kopīgajai nākotnei.

Informāciju sagatavoja: Rita Ostapko un Ērika Locika

Informācija mājaslapā ievietota – 16.01.2021