Piekļūstamības paziņojums

Mājas lapu izvērtējums MK noteikumu nr: 445 atbilstībai. Piekļūstamības paziņojums Iestādes nosaukums: Daugavpils Vienības pamatskola Tīmekļvietne: – URL: https://vienibaspsk.lv/ Izmantojamā metode: Manuālā pārbaude Atbilstības statuss Pilnīgi atbilst 1) Lapai ir nosaukums. …