Informatīvs paziņojums par noslēgto publisko iepirkumu, lēmums (Ievietots 2024. gada 18. aprīlī)

Publicēšanas datums – 2024. gada 18. aprīlī
Identifikācijas numurs – DVPSK2024/0504
Reprezentācijas preču piegāde Daugavpils Vienības pamatskolas vajadzībām saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
1. daļa Nolemts noslēgt līgumu par reprezentācijas preču piegāde Daugavpils Vienības pamatskolas vajadzībām ar SIA “Print Plus ” 
2. daļa 342,00 eiro,
3. daļa 106,00 eiro.
Kopējā līguma summa kopējā līguma summa ar SIA “Print Plus ”  448,00 eiro ar PVN.
2. daļa Nolemts noslēgt līgumu par reprezentācijas preču piegāde Daugavpils Vienības pamatskolas vajadzībām ar SIA “IVS-D ” 
1. daļa 455,08 eiro,
2. daļa 150,00 eiro,
3. daļa 357,60 eiro,
4. daļa 258,80 eiro.
Kopējā līguma summa ar SIA “IVS-D ” 1222,00 eiro ar PVN.
Piedāvājuma iesniegšanas datums: 2024. gada 16. aprīlis.
Kontaktpersona līguma slēgšanas jautājumos: Direktores vietniece pamatskolas direktores vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā Evija Lazdāne, tālr. 65420449, mob. 28445560 e-pasts: pasts@vienibaspsk.lv
Kontaktpersona tehniskajos jautājumos: Direktores vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā Evija Lazdāne

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU
Informatīvs paziņojums par noslēgto publisko iepirkumu, lēmums (Ievietots 2023. gada 12. septembrī)

Publicēšanas datums – 2023. gada 12. septembrī
Identifikācijas numurs – DVPSK2023/2
Mācību grāmatu, mācību līdzekļu, metodiskās literatūras un daiļliteratūras iegāde Daugavpils Vienības pamatskolas vajadzībām.
1. daļa noslēgt līgumu par mācību grāmatu, mācību līdzekļu, metodiskās literatūras un daiļliteratūras iegādi ar SIA „ADAMAS” ( saraksts Nr. 1.,2.,5.);
2. daļa
noslēgt līgumu par mācību grāmatu, mācību līdzekļu un metodiskās literatūras iegādi ar SIA “V-Media”, ( saraksts Nr. 3);
3. daļa noslēgt līgumu par mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādi ar SIA “Lielvārds” ( saraksts Nr. 4.);
Piedāvājuma iesniegšanas datums: 2023. gada 11. septembris.
Kontaktpersona līguma slēgšanas jautājumos: Direktore Edīte Zdanovska, tālr. 65420449, mob. 28445560 e-pasts: pasts@vienibaspsk.lv
Kontaktpersona tehniskajos jautājumos: Skolas bibliotekāre Jeļena Celma 28661268

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU
Informatīvs paziņojums par noslēgto publisko iepirkumu, lēmums (Ievietots 2023. gada 11. maijs)

Publicēšanas datums – 2023. gada 11. maijs
Identifikācijas numurs – DVPSK2023/1
Mācību grāmatu, mācību līdzekļu, metodiskās literatūras un daiļliteratūras iegāde Daugavpils Vienības pamatskolas vajadzībām.
1. daļa noslēgt līgumu par mācību grāmatu iegādi ar SIA „ADAMAS” ( saraksts Nr. 6.)
2. daļa
noslēgt līgumu par mācību grāmatu, mācību līdzekļu un metodiskās literatūras iegādi ar SIA “Jānis Roze” ( saraksti Nr. 2., 4., 7);
3. daļa noslēgt līgumu par mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādi ar SIA “Lielvārds” ( saraksts Nr. 5.);
4. daļa noslēgt līgumu par mācību grāmatu un daiļliteratūras grāmatu iegādi ar SIA “Latvijas grāmata”, ( saraksti Nr. 1., 3.)
Piedāvājuma iesniegšanas datums: 2023. gada 9. maijs.
Kontaktpersona līguma slēgšanas jautājumos: Direktore Edīte Zdanovska, tālr. 65420449, mob. 28445560 e-pasts: pasts@vienibaspsk.lv
Kontaktpersona tehniskajos jautājumos: Skolas bibliotekāre Jeļena Celma 28661268

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU
Informatīvs paziņojums par noslēgto publisko iepirkumu, lēmums (Ievietots 2022. gada 21. aprīlī)

Publicēšanas datums – 2022. gada 21. aprīlī
Identifikācijas numurs – DVPSK2022/1
Mācību grāmatas, mācību līdzekļi, metodiskā literatūra un daiļliteratūra
1. daļa noslēgt līgumu par mācību grāmatu, mācību līdzekļu, metodiskās literatūras un daiļliteratūras iegādi ar SIA „ADAMAS” ( saraksti Nr. 1., 3., 6.)
2. daļa
noslēgt līgumu par mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādi ar SIA “Jānis Roze” ( saraksti Nr. 2., 4.);
3. daļa noslēgt līgumu par mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādi ar SIA “Lielvārds” ( saraksts Nr. 5.)
Piedāvājuma iesniegšanas datums: 2022. gada 12. aprīlis.
Kontaktpersona līguma slēgšanas jautājumos: Direktore Edīte Zdanovska, tālr. 65420449, mob. 28445560 e-pasts: vienibas.psk@ip.daugavpils.lv
Kontaktpersona tehniskajos jautājumos: Skolas bibliotekāre Jeļena Celma 28661268

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU
Informatīvs paziņojums par noslēgto publisko iepirkumu, lēmums (Ievietots 2021. gada 7. jūlījā)

Publicēšanas datums – 2021. gada 7. jūlījā
Identifikācijas numurs – DVPSK2021/3
Reprezentācijas priekšmetu piegāde Daugavpils Vienības pamatskolai
1. daļa “Papīra preces ar apdruku”, slēgt līgumu ar SIA “Watermelon”, līguma summa 578,15 euro +PVN;
2. daļa noslēgt līgumu par mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādi ar SIA “Jānis Roze” ( saraksti Nr. 2., 4.);
3. daļa noslēgt līgumu par mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādi ar SIA “Lielvārds” ( saraksts Nr. 5.);
Piedāvājuma iesniegšanas datums: 2021.gada 29. jūnijs.
Kontaktpersona: Daugavpils Vienības pamatskolas direktores vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā Evija Lazdāne, tālr. 65420449.

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU
Informatīvs paziņojums par publisko iepirkumu (Ievietots 2021. gada 30. jūnījā)

Publicēšanas datums – 2021. gada 30. jūnījā
Identifikācijas numurs – DVPSK2021/2
Mācību grāmatu, mācību līdzekļu, metodiskās literatūras un daiļliteratūras iegāde Daugavpils Vienības pamatskolas vajadzībām.
izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, pieņems lēmums, slēgt līgumus ar uzņēmumiem, kuri piedāvāja preces par viszemākajām cenām atbilstoši specifikācijai:
1) noslēgt līgumu par mācību grāmatu, mācību līdzekļu, metodiskās literatūras un daiļliteratūras iegādi ar SIA „ADAMAS” ( saraksti Nr. 1., 2., 4., 5., 6)
2) noslēgt līgumu par mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādi ar SIA “Jānis Roze”, ( saraksts Nr. 3);
3) noslēgt līgumu par mācību līdzekļu iegādi ar SIA “Amber Puzzle”, ( saraksts Nr. 7);
Kontaktpersona līguma slēgšanas jautājumos: Direktore Edīte Zdanovska, tālr. 65420449, mob. 28445560 e-pasts: vienibas.psk@ip.daugavpils.lv
Kontaktpersona tehniskajos jautājumos: Skolas bibliotekāre Jeļena Celma 28661268

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU
Informatīvs paziņojums par publisko iepirkumu (Ievietots 2021. gada 14. aprīlī)

Publicēšanas datums – 2021. gada 14. aprīlī
Identifikācijas numurs – DVPSK2021/1
Mācību grāmatu, mācību līdzekļu, metodiskās literatūras un daiļliteratūras iegāde Daugavpils Vienības pamatskolas vajadzībām.
izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, pieņems lēmums, slēgt līgumus ar uzņēmumiem, kuri piedāvāja preces par viszemākajām cenām atbilstoši specifikācijai:
1) noslēgt līgumu par mācību grāmatu, mācību līdzekļu, metodiskās literatūras un daiļliteratūras iegādi ar SIA „ADAMAS” ( saraksti Nr. 1., 2., 3., 4., 5.)
2) noslēgt līgumu par mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādi ar SIA “Globuss A” ( saraksts Nr. 6);
3) noslēgt līgumu par mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādi ar SIA “Lielvārds” ( saraksts Nr. 7);
4) noslēgt līgumu par metodiskās literatūras iegādi ar SIA “Virja LK” ( saraksts Nr.8).
Piedāvājuma iesniegšanas datums: 2020.gada 25. jūnijs.
Kontaktpersona līguma slēgšanas jautājumos: Direktore Edīte Zdanovska, tālr. 65420449, mob. 28445560 e-pasts: vienibas.psk@ip.daugavpils.lv
Kontaktpersona tehniskajos jautājumos: Skolas bibliotekāre Jeļena Celma 28661268

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU
Informatīvs paziņojums par publisko iepirkumu (Ievietots 2020. gada 07. jūlijā)
Publicēšanas datums – 2020. gada 07. jūlijā
Identifikācijas numurs – DVPSK2020/4
Reprezentācijas priekšmetu piegāde Daugavpils Vienības pamatskolai. Iepirkums sadalīts 5 atsevišķās daļās. Katra daļa tiek izvērtēta atsevišķi un izvēlēts tiek visizdevīgākais piedāvājums.
izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, pieņems lēmums, slēgt līgumus ar uzņēmumiem, kuri piedāvāja preces par viszemākajām cenām atbilstoši specifikācijai:
1. daļa “Papīra preces ar apdruku”, slēgt līgumu ar SIA “DUGA”, līguma summa 150 euro + PVN;
2. daļa “Kancelejas preces ar apdruku”, slēgt līgumu ar SIA “PRO-BALTIC”, līguma summa 118 euro + PVN;
3. daļa “Balti papīra dāvanu maisi”, slēgt līgumu ar IK “PRINTSOL”, līguma summa 120 euro + PVN;
4. daļa “zibatmiņas ar apduku”, slēgt līgumu ar SIA “PRO-BALTIC”, līguma summa 203,30 euro + PVN;
5. daļa “Iesaiņojuma papīrs”, slēgt līgumu ar SIA “TETRA-PLUS RD”, līguma summa 101,50 euro + PVN.
Piedāvājuma iesniegšanas datums: 2020.gada 25. jūnijs.
Kontaktpersona: Direktores vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā Evija Lazdāne, tālr. 28661268
Publicēšanas datums – 2020. gada 07. jūlijā
Identifikācijas numurs – DVPSK2020/4
Reprezentācijas priekšmetu piegāde Daugavpils Vienības pamatskolai. Iepirkums sadalīts 5 atsevišķās daļās. Katra daļa tiek izvērtēta atsevišķi un izvēlēts tiek visizdevīgākais piedāvājums.
izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, pieņems lēmums, slēgt līgumus ar uzņēmumiem, kuri piedāvāja preces par viszemākajām cenām atbilstoši specifikācijai:
1. daļa “Papīra preces ar apdruku”, slēgt līgumu ar SIA “DUGA”, līguma summa 150 euro + PVN;
2. daļa “Kancelejas preces ar apdruku”, slēgt līgumu ar SIA “PRO-BALTIC”, līguma summa 118 euro + PVN;
3. daļa “Balti papīra dāvanu maisi”, slēgt līgumu ar IK “PRINTSOL”, līguma summa 120 euro + PVN;
4. daļa “zibatmiņas ar apduku”, slēgt līgumu ar SIA “PRO-BALTIC”, līguma summa 203,30 euro + PVN;
5. daļa “Iesaiņojuma papīrs”, slēgt līgumu ar SIA “TETRA-PLUS RD”, līguma summa 101,50 euro + PVN.
Piedāvājuma iesniegšanas datums: 2020.gada 25. jūnijs.
Kontaktpersona: Direktores vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā Evija Lazdāne, tālr. 28661268
PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU
Informatīvs paziņojums par publisko iepirkumu (Ievietots 2020. gada 18. jūnijā)
Informatīvs paziņojums par publisko iepirkumu
Publicēšanas datums – 2020. gada 18. jūnijā
Identifikācijas numurs – DVPSK2020/3
“Mācību līdzekļi un mācību inventārs/ierīces inženierzinībām un fizikai Daugavpils Vienības pamatskolai” piegāde Daugavpils Vienības pamatskolas vajadzībām saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
Līguma noslēgšanas tiesības iepirkuma 1.daļā ir SIA “Lielvārds” Reģ. Nr. 47403001219, līguma summa 741,80 euro ar PVN.
Piedāvājuma iesniegšanas datums: 2020.gada 13. jūnijs plkst. 13:07.
Kontaktpersona: Daugavpils Vienības pamatskolas direktores vietniece Izglītības jomā Ērika Locika 28661268
PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU
Informatīvs paziņojums par publisko iepirkumu (Ievietots 2020. gada 28. aprīlī)
Informatīvs paziņojums par publisko iepirkumu
Publicēšanas datums – 2020. gada 28. aprīlis
Identifikācijas numurs – DVPSK2020/1
Mācību grāmatu, mācību līdzekļu, metodiskās literatūras un daiļliteratūras iegāde Daugavpils Vienības pamatskolas vajadzībām.
Līguma noslēgšanas tiesības iepirkuma par mācību grāmatu, mācību līdzekļu, metodiskās literatūras un daiļliteratūras iegādi ar SIA „ADAMAS” ( saraksti Nr. 1., 2., 3., 4., 5., 6) par summu 8377,29 EUR;
Līguma noslēgšanas tiesības iepirkuma par mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādi ar SIA “Globuss” ( saraksts Nr. 6 ) par summu 445,54 EUR;
Piedāvājuma iesniegšanas datums: 2020. gada 22. aprīlis plkst. 14:00.
Kontaktpersona: Daugavpils Vienības pamatskolas Skolas bibliotekāre Jeļena Celma 28661268
PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU
Informatīvs paziņojums par publisko iepirkumu (Ievietots 2019. gada 14. maijs)
Informatīvs paziņojums par publisko iepirkumu
Publicēšanas datums – 2019. gada 14. maijs
Identifikācijas numurs – DVPSK2019/1
Mācību grāmatu, mācību līdzekļu, metodiskās literatūras un daiļliteratūras iegāde Daugavpils Vienības pamatskolas vajadzībām.
Līguma noslēgšanas tiesības iepirkuma par mācību grāmatu, mācību līdzekļu, metodiskās literatūras un daiļliteratūras iegādi ar SIA „ADAMAS” ( saraksti Nr. 1., 2., 3., 4., 5., 6) par summu 8275,06 EUR;
Piedāvājuma iesniegšanas datums: 2019. gada 10. maijs plkst. 14:00.
Kontaktpersona: Daugavpils Vienības pamatskolas Skolas bibliotekāre Jeļena Celma 28661268
PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU
Informatīvs paziņojums par publisko iepirkumu (Ievietots 2018. gada 06. aprīlī)
Informatīvs paziņojums par publisko iepirkumu
Publicēšanas datums – 2018. gada 06. aprīlī
Identifikācijas numurs – DVPSK2018/2
Mācību grāmatu, mācību līdzekļu, metodiskās literatūras un daiļliteratūras iegāde Daugavpils Vienības pamatskolai
Līguma noslēgšanas tiesības iepirkuma par mācību grāmatu, mācību līdzekļu, metodiskās literatūras un daiļliteratūras iegādi ar SIA „ADAMAS” (saraksti Nr. 1., 2., 3., 6., 7.) par summu 8166,39 EUR.
Līguma noslēgšanas tiesības iepirkuma par mācību grāmatu, mācību līdzekļu iegādi ar SIA “Latvijas Grāmata” (saraksts Nr. 5) par summu 391,85 EUR.
Līguma noslēgšanas tiesības iepirkuma par mācību līdzekļu iegādi ar SIA “Jānis Roze” (saraksts Nr. 4) par summu 208,65 EUR.
Piedāvājuma iesniegšanas datums: 2018. gada 05. aprīlis plkst. 15.00.
Kontaktpersona: Daugavpils Vienības pamatskolas Skolas bibliotekāre Jeļena Celma 28661268
PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU
Informatīvs paziņojums par publisko iepirkumu (Ievietots 2018. gada 05. aprīlī)
Informatīvs paziņojums par publisko iepirkumu
Publicēšanas datums – 2018. gada 05. aprīlī
Identifikācijas numurs – DVPSK2018/1
Reprezentācijas priekšmetu piegāde Daugavpils Vienības pamatskolai
Līguma noslēgšanas tiesības iepirkuma 1., 2., 4., 5., 6., 7., un 8.daļā ir biedrībai “Latgales Dizaina Biedrība” Reģ. Nr.50008211311, līguma summa 1151.80 euro bez PVN .
Līguma noslēgšanas tiesības iepirkuma 3.daļā ir SIA “PRO-BALTIC” Reģ. Nr. 40003850621, līguma summa 208,00 euro bez PVN.
Piedāvājuma iesniegšanas datums : 2018.gada 03. aprīlis plkst. 14.00.
Kontaktpersona: Daugavpils Vienības pamatskolas direktores vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā Evija Lazdāne, tālr. 65420449.
INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU
Informatīvs paziņojums par publisko iepirkumu (Ievietots 2013. gada 05. jūlijā)
Informatīvs paziņojums par publisko iepirkumu
Publicēšanas datums – 2013. gada 05. jūlijā
Identifikācijas numurs – dvpsk 2013/4
Pārtikas produktu iegāde Daugavpils Vienības pamatskolai
Paredzamā līgumcena no Ls 19999,- (bez PVN).
Piedāvājumu iesniegšanas datums līdz 2013. gada 09.augustam plkst. 15.30, personīgi vai pa pastu.
Kontaktpersonas: Tatjana Ivanova, ēdnīcas vadītāja, 65420508, 65420449, 28445560
PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU
NOLIKUMS
 
Informatīvs paziņojums par publisko iepirkumu (Ievietots 2012. gada 12. jūnijā)
Informatīvs paziņojums par publisko iepirkumu
Publicēšanas datums – 2012. gada 12. jūnijs
Identifikācijas numurs – dvpsk 2012/1
Pārtikas produktu iegāde Daugavpils Vienības pamatskolai
Paredzamā līgumcena no Ls 19999,- (bez PVN).
Piedāvājumu iesniegšanas datums līdz 2012. gada 20.jūlijam plkst. 14.00, personīgi vai pa pastu.
Kontaktpersonas: Aļona Kormiļceva, sekretāre 65420449, 28445560
Tatjana Ivanova, ēdnīcas vadītāja, 65420508
PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU
NOLIKUMS
Informatīvs paziņojums par publisko iepirkumu (Ievietots 2012. gada 31. maijā)
Informatīvs paziņojums par publisko iepirkumu
Publicēšanas datums – 2012. gada 31. maijs
Identifikācijas numurs – dvpsk 2012/2
Datortehnikas iegāde Daugavpils Vienības pamatskolai
Paredzamā līgumcena līdz Ls 3500,- (bez PVN).
Piedāvājumu iesniegšanas datums līdz 2012. gada 12.jūnijam  plkst. 16.00, personīgi vai pa pastu.
Kontaktpersonas: Aļona Kormiļceva, sekretāre 65420449, 28445560
Alīna Ivanova, direktores vietniece informātikas jomā 65420449
PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU
NOLIKUMS
Informatīvs paziņojums par publisko iepirkumu (Ievietots 2011. gada 11. maijā)
Informatīvs paziņojums par publisko iepirkumu
Publicēšanas datums – 2011. gada 11. maijs
Identifikācijas numurs – dvpsk 2011/2
Datortehnikas iegāde Daugavpils Vienības pamatskolai
Paredzamā līgumcena līdz Ls 3500,- (bez PVN).
Piedāvājumu iesniegšanas datums līdz 2011. gada 24.maijam  plkst. 15.00, personīgi vai pa pastu.
Kontaktpersonas: Aļona Kormiļceva, sekretāre 65420449, 28445560
Olga Medvedeva, direktores vietniece informātikas jomā, 65420449
PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU
NOLIKUMS
Informatīvs paziņojums par publisko iepirkumu (Ievietots 2010. gada 14. maijā)
Informatīvs paziņojums par publisko iepirkumu
Publicēšanas datums – 2010. gada 3. jūnijs
Identifikācijas numurs – DVP 2010/2
Pārtikas produktu iegāde Daugavpils Vienības pamatskolai
Paredzamā līgumcena līdz Ls 20000,- (bez PVN).
Piedāvājumu iesniegšanas datums līdz 2010. gada 1.jūnijam  plkst.  16.00, personīgi vai pa pastu.
Kontaktpersonas: Aļona Kormiļceva, sekretāre 65420449, 28445560
Tatjana Ivanova, ēdnīcas vadītāja, 65420508
PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU
NOLIKUMS