Skolotāji strādā mūsdienīgi, izmanto darbā IKT novitātes,  stundās skolēni var izpausties, attīstīt savu radošo domāšanu.

 

Eksaktā mācību joma

  1. Ruta Anspoka – matemātikas skolotāja
  2. Lilija Bužinska – matemātikas skolotāja
  3. Alīna Ivanova – informātikas skolotāja
  4. Ērika Locika – fizikas skolotāja
  5. Olga Novicka- matemātikas skolotāja
  6. Oksana Ostrovska -ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāja
  7. Lilita Razminoviča – bioloģijas un ķīmijas skolotāja
  8. Arturs Stabulnieks – datorikas skolotājs
  9. Liāna Zvērbule – matemātikas skolotāja