Koordinatores

Lilija Bužinska – matemātikas skolotāja
Olga Novicka – matemātikas skolotāja
Ērika Locika – fizikas skolotāja
Lilita Razminoviča – dizains un tehnoloģijas, bioloģijas un ķīmijas skolotāja
Oksana Ostrovska – ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāja
Alīna Ivanova- informātikas skolotāja

Ruta Anspoka – matemātikas un datorias skolotāja

Anžela Rakicka – dizains un tehnoloģijas skolotāja

Santa Belousova – dizains un tehnoloģijas skolotāja

Aleksandra Sokolova – robotikas skolotāja

Skolotājas strādā mūsdienīgi, izmanto darbā IKT novitātes. Matemātikas un dabaszinātņu stundās skolēni var izpausties, attīstīt savu radošo domāšanu.