Skolotāji māca skolēnus cienīt savu valsti, iesaistīties sabiedriskos procesos, veidot pasauli ap sevi skaistāku, rūpēties par vidi un savu veselību.

Kultūras un pilsoniskā mācību joma

  1. Annija Brenče – koncertmeistare
  2. Stanislavs Grabļevskis – mūzikas skolotājs
  3. Līga Midere-Davidčuka -vizuālās mākslas skolotāja
  4. Nikolajs Novikovs – sporta un veselības skolotājs
  5. Rita Ostapko- dizaina un tehnoloģiju skolotāja
  6. Maija Skrūzmane – sporta un veselības skolotāja
  7. Lūcija Vaivode – mūzikas skolotāja
  8. Anita Vilcāne – sporta un veselības skolotāja
  9. Anita Zarāne – mūzikas skolotaja
  10. Inese Zugicka – tautas deju skolotāja