Skolotāji māca skolēnus cienīt savu valsti, iesaistīties sabiedriskos procesos, veidot pasauli ap sevi skaistāku, rūpēties par vidi un savu veselību.

Eva Linkeviča – vēstures skolotāja
Inga Sokolova – sociālo zinību skolotāja
Anita Vilcāne – sporta skolotāja
Maija Skrūzmane – sporta skolotāja
Līga Midere-Davidčuka – vizuālās mākslas skolotāja

Anita Zarāne – mūzikas skolotāja

Silvija Vaidere – literatūras skolotāja

Lūcija Vaivode – mūzikas skolotāja

Madara Bokāne, Inese Geiba, Jeļena Celma, Anžela Rakicka.