Skola piedāvā skolēniem savas spējas attīstīt un pilnveidot dažādu jomu interešu izglītības pulciņos:

Kultūrizglītības programmā

  • tautas deju kolektīvi (2 grupas): 1.-2. kl., 3.-4. kl.;
  • kori: 2. klašu un 3.-4.klašu koris;
  • vokālais ansamblis: 5.kl.;
  • folkloras ansamblis “Dzīsmeite” 4., 6. kl.;
  • vizuālās mākslas pulciņš 5.kl.;
  • netradicionālo rokdarbu pulciņš  4.kl., 5.kl.;
  • SMU – skolēnu mācību uzņēmums 5.kl.;

Jaunatnes izglītības programmā

  • dzīvesziņas klubs “Personības akadēmija” 6.kl.;