Skola piedāvā skolēniem savas spējas attīstīt un pilnveidot dažādu jomu interešu izglītības pulciņos:Kultūrizglītības programmā

  • tautas deju kolektīvi (2 grupas): 1.-2. kl., 3.-4. kl, 5.-6. kl;
  • kori: 2. klašu un 3.-4.klašu koris;;
  • vokālais ansamblis;;
  • folkloras ansamblis “Dzīsmeite”;
  • vizuālās mākslas pulciņš;
  • netradicionālo rokdarbu pulciņš;
  • SMU – skolēnu mācību uzņēmums;

Sporta izglītības programmā

  • vispusīga fiziskā sagatavotība 1.- 4. kl. un 5.-9. kl.-

Jaunatnes izglītības programmā

  • dzīvesziņas klubs “Personības akadēmija”;