Izglītojamo reģistrēšana 1. klasē 2024./2025. mācību gadam

Pielikums Nr.1 Vecāku iesnieguma veidlapa iesniedzot klātienē

Pielikums Nr.2  Vecāku iesnieguma veidlapa iesniedzot ar elektronisko parakstu

Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1. klasē

 

 

Informāciju sagatavoja: Daugavpils Vienības pamatskolas administrācija

Informācija mājaslapā ievietota – 28.11.2023