Daugavpils Vienības pamatskola piedāvā:

21011111             Pamatizglītības programma    

21012111             Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma    

21015611             Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 

21015511             Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem