Skolotājas audzina skolēnos cieņu pret latviešu valodu un kultūru, palīdz saviem audzēkņiem izkopt un attīstīt latviešu valodas prasmes, izjust valodas skaistumu un bagātību.

Svešvalodu skolotājas strādā radoši, aktīvi un vienoti. Skolēniem ir iespēja piedalīties dažādos ārpusstundu pasākumos svešvalodā, iepazīt citu tautu dzīvi un kultūru.

Valodu jomas koordinatores: Inese Geiba, Diāna Melāne-Griņoka

Inese Geiba – latviešu valodas, literatūras un teātra mākslas skolotāja
Silvija Vaidere – latviešu valodas un literatūras skolotāja
Madara Bokāne – latviešu valodas un literatūras skolotāja
Anžela Rakicka – latviešu valodas un literatūras skolotāja

Sandra Šapale – angļu valodas skolotāja
Žanna Olehnoviča – angļu valodas skolotāja
Svetlana Volosova – angļu valodas skolotāja
Neļa Ivanovska – krievu valodas skolotāja
Anna Gasina – krievu valodas skolotāja, angļu valodas skolotāja
Diāna Melāne-Griņoka – vācu valodas skolotāja
Diāna Melāne-Griņoka – vācu un angļu valodas skolotāja