Skolotājas audzina skolēnos cieņu pret latviešu valodu un kultūru, palīdz saviem audzēkņiem izkopt un attīstīt latviešu valodas prasmes, izjust valodas skaistumu un bagātību literatūras stundās, atraisīt iespēju radoši prezentēt savu uzstāšanos teātra mākslas stundās.

Arī svešvalodu skolotājas strādā radoši, aktīvi un vienoti. Skolēniem ir iespēja piedalīties dažādos ārpusstundu pasākumos svešvalodā, iepazīt citu tautu dzīvi un kultūru.

Humanitārā mācību joma

 1. Madara Bokāne – latviešu valodas, literatūras un teātra mākslas skolotāja
 2. Jeļena Celma – latviešu valodas, literatūras un teātra mākslas skolotāja, bibliotekāre
 3. Anna Gasina – angļu un krievu valodas skolotāja
 4. Inese Geiba – latviešu valodas, literatūras un teātra mākslas skolotāja
 5. Diāna Melāne-Griņoka – angļu un vācu valodas skolotāja
 6. Žanna Olehnoviča – angļu valodas skolotāja
 7. Olga Osipova – vācu valodas skolotāja
 8. Dace Ozerska – pedagogs – karjeras konsultante
 9. Biruta Ivanova – Latvijas un pasaules vēstures skolotāja
 10. Silvija Vaidere – latviešu valodas, literatūras un teātra mākslas skolotāja
 11. Svetlana Volosova – angļu valodas skolotāja
 12. Anžela Rakicka – latviešu valodas, literatūras un teātra mākslas skolotāja
 13. Inga Sokolova – sociālo zinību skolotāja
 14. Dina Silova – spāņu valodas skolotāja