Informējam, ka tiks iznomāta telpas daļa 4 kv.m. platībā (skolas 1. stāva foajē) karsto dzērienu tirdzniecības automāta izvietošanai.