2002. gadā 1. jūlijā Daugavpils pilsētas 1. vidusskola tiek reorganizēta divās mācību iestādēs: “Daugavpils Vienības pamatskola” (1. – 9. klases) un “Daugavpils pilsētas 1.ģimnāzija” 7. – 12. klases).
2005. gadā renovēta skolas sporta zāle.
2006. gadā renovēta skolas ēka.