Piekļūstamības paziņojums

Mājas lapu izvērtējums MK noteikumu nr: 445 atbilstībai.

Piekļūstamības paziņojums

Iestādes nosaukums: Daugavpils Vienības pamatskola
Tīmekļvietne: – URL: https://vienibaspsk.lv/
Izmantojamā metode: Manuālā pārbaude

Atbilstības statuss

Pilnīgi atbilst

1) Lapai ir nosaukums.
2) Lapā iekļautajiem attēliem, ilustrācijām, diagrammām utt. ir tekstuālā alternatīva.
3) Tiek izmantoti lapas virsraksti un to līmeņi ir izkārtoti jēgpilnā hierarhijā.
4) Starp tekstu un fonu ir pietiekams kontrasts.
5) Korekti mainās lapas teksta izmērs.
6) Visa lapas funkcionalitāte ir pieejama no tastatūras un vienmēr ir redzams tastatūras fokuss.
7) Formas lauki ir piekļūstami, īpaši tie, kur jāizvēlas no dinamiska saraksta.
8) Saturs, kas pārvietojas, zibsnī vai mirgo atbilst piekļūstamības prasībām.
9) Lapas pamatstruktūra ir saprotama, bez stila un attēliem.

Nepiekļūstamais saturs

Neatbilstība prasībām

1) Multimediju saturam nav alternatīvas

 

Atsauksmēm un saziņai

Skolas e-pasts: vienibas.psk@ip.daugavpils.lv
Skolas telefona numuri: 65420449, 28445560
Dežuranta telefona numurs: 65420507

 
Izpildes nodrošināšanas procedūra un sūdzību iesniegšanas kārtība
 
Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +371 67686768,
Fakss: +371 67244074
e-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

Informācija mājaslapā ievietota – 15.01.2021