DAUGAVPILS VIENĪBAS PAMATSKOLA

Adrese: Ģimnāzijas 32, Daugavpils, LV-5401
Skolas e-pasts:  vienibas.psk@ip.daugavpils.lv
Skolas telefona numuri: 65420449, 28445560
Dežuranta telefona numurs: 65420507

ATRAŠANĀS VIETA KARTĒ