Skolas padomes sastāvs 2022./2023.m.g.

1. Oskars Zuģickis –vecāks, priekšsēdētājs
2. Ruta Velika – vecāks, priekšsēdētāja vietniece
3. Diāna Soldāne – vecāks, padomes locekle
4. Jānis Zeiļa – vecāks, padomes loceklis
5. Inga Limbēna – vecāks, padomes locekle
6. Anita Patuhova – vecāks, padomes locekle
7. Lidija Plavinska – pašvaldības pārstāvis
8. Elizabete Irbe – 6.a izglītojamais
9. Gustavs Maizītis – 6.c izglītojamais
10. Laura Šapkova – 9.a izglītojamais
11. Diāna Melāne –Griņoka – pedagoģe, padomes locekle
12. Tatjana Laizāne – pedagoģe, padomes locekle
13. Ruta Anspoka – pedagoģe, padomes protokoliste