Skolas padomes sastāvs 2023./2024.m.g.

1. Oskars Zuģickis – vecāks, skolas padomes priekšsēdētājs
2. Diāna Soldāne – vecāks, skolas padomes priekšsēdētāja vietniece
3. Jānis Zeiļa – vecāks
4. Inga Limbēna – vecāks, sekretāre
5. Linda Vingre – vecāks
6. Kaspars Čāmāns – vecāks
7. Jekaterīna Jankovska– pašvaldības pārstāvis
8. Valērija Pudāne – 8.a izglītojamais
9. Samanta Vingre – 8.b izglītojamais
10. Arturs Tjapko – 7.a izglītojamais
11. Oksana Ostrovska – pedagoģe
12. Aija Grauze – pedagoģe
13. Aija Kalniņa – pedagoģe