SKOLAS PADOMES SASTĀVS 2021./2022.M.G.

Oskars Zuģickis –skolas padomes priekšsēdētājs (tel.26565858)
Ruta Velika – skolas padomes priekšsēdētāja vietniece
Diāna Soldāne – vecāku pārstāvis
Jānis Zeiļa – vecāku pārstāvis
Kristīne Kokina – vecāku pārstāvis
Tatjana Tukāne – vecāku pārstāvis
Kristīne Galvāne – pašvaldības pārstāvis
Ruta Anspoka – protokolists, skolotāju pārstāvis
Diāna Melāne –Griņoka – skolotāju pārstāvis
Tatjana Laizāne – skolotāju pārstāvis

Laura Zuģicka (9.kl.) – izglītojamo pārstāvis
Imants Domanskis (9.kl.) – izglītojamo pārstāvis
Adriāna Skvorcova (6.kl.) – izglītojamo pārstāvis