Skolā visiem skolotājiem visiem ir augstākā izglītība, 24 skolotāji ieguvuši maģistra grādu pedagoģijā un izglītības zinātnē vai savā priekšmetā. Skola atbalsta iekļaujošās izglītības idejas un tās arī realize. Vairāki pedagogi vada tālākizglītības kursus kolēģiem, ir prakses vadītāji DU studentiem. Visi skolotāji regulāri apmeklē tālākizglītības kursus, iegūtās zināšanas sekmīgi ievieš savā ikdienas darbā.

Pedagogu kolektīvs: