Skolā strādā 44 skolotāji, visiem ir augstākā izglītība, 24 skolotāji ieguvuši maģistra grādu pedagoģijā un izglītības zinātnē vai savā priekšmetā. Skola atbalsta iekļaujošās izglītības idejas un programmu “Atbalsts pozitīvai uzvedībai”. Vairāki pedagogi vada tālākizglītības kursus kolēģiem, ir prakses vadītāji DU studentiem.

Pedagogu kolektīvs: