Statistika liecina, ka 15-20% pamatskolas 1.-4.klašu bērniem ir valodas un runas problēmas. Reizēm vecāki un apkārtējie nepamana valodas un runas traucējumus bērniem. Vērojami gadījumi, kad vecāki domā, ka ar laiku šīs problēmas atrisināsies pašas no sevis. Vecāku cerības attaisnojas reti. Šādās situācijās jāatceras, ka laiks iet, un valodas traucējums kavē bērna valodas attīstību.Logopēdiskās nodarbības tiek plānotas katram bērnam un bērnu grupiņai individuāli. Logopēdiskajās nodarbībās bērni:

 • bagātina sajūtu pieredzi,
 • mācās izrunāt , diferencēt skaņas,
 • attīsta fonemātisko dzirdi – spēju saklausīt skaņas un tās atšķirt,
 • attīsta pirkstu sīko muskulatūru,
 • vingrina mēli, lūpas utt.,
 • bagātina un paplašina vārdu krājumu un veido saistītu runu,
 • nostiprina elpošanu un balss aparātu,
 • mācās lasīt un rakstīt, pilnveido šīs iemaņas,
 • mācās stāstīt un izteiksmīgi runāt,
 • pilnveido klausīšanās prasmes,
 • izpilda vingrinājumus, kas veicina domāšanas procesu attīstību.

Nodarbībās apgūtais mājās ir jānostiprina. Apgūstot pareizu skaņu izrunu, tas ir īpaši svarīgi. Kopā ar bērnu pavadot laiku, pastaigājoties, sarunājoties, jābūt pastāvīgai skaņu kontrolei. Skaidra izruna prasa milzīgu pacietību un lielu darbu. Veiksmīgu sadarbību!