Edīte Zdanovska – skolas direktore
Ērika Locika – direktores vietniece izglītības jomā (audzināšanas darbs)
Ruta Anspoka – direktores vietniece izglītības jomā (mācību darbs)
Lilita Razminoviča – direktores vietniece izglītības jomā (stundu saraksta koordinācija)
Alīna Ivanova – direktores vietniece informātikas jomā
Evija Lazdāne – direktores vietniece saimnieciskajā jomā