Reizēm mums katram dzīvē ir jāsaskaras ar kādām problemātiskām situācijām, kad atbalstu un iedrošinājumu mēs varam saņemt profesionāla psihologa konsultācijā. Nereti cilvēki apmeklē psihologu, kad ir kādi sarežģījumi ikdienā, izjūtot emocionālu spriedzi, diskomfortu, plānojot turpmāko dzīvi. Psihologa pamatuzdevums ir palīdzēt cilvēkam veiksmīgāk orientēties dažādās sarežģītās dzīves situācijās un rast izeju no tām. Psihologs ir cilvēks ar padziļinātām zināšanām par cilvēku, cilvēka uzvedību, domāšanas veidu, uzvedību un attiecībām ar citiem cilvēkiem. Psihologs ir speciālists ar augstāko izglītību psiholoģijā; cilvēks, kurš uzklausa, atbalsta un konsultē neskaidru jautājumu vai dzīves grūtību gadījumā. Cilvēki mēdz apmeklēt psihologu arī tad, ja viņiem nav īpašu satraukumu, bet ir vēlēšanās kaut ko mainīt savā dzīvē; uzlabot attiecības ar sev tuviem cilvēkiem, kļūt emocionāli tuvākiem ar saviem bērniem.
Problēmas, ar kurām mēdz griezties pie psihologa:

 • stress,
 • spriedze,
 • nemiers,
 • pārdzīvojumi,
 • bēdas,
 • depresija,
 • nomākts garastāvoklis,
 • panika,
 • bailes,
 • alkohola, narkotiku lietošana u.c.
 • sāpes,
 • savstarpējo attiecību problēmas skolā, ģimenē,
 • bērnu uzvedības un disciplīnas problēmas,
 • atmiņas, intelektuālie traucējumi,
 • pusaudžu problēmas,
 • neticība sev, savām spējām,
 • domas par pašnāvību,

Kā palīdz psihologs un vai ir tūlītējs rezultāts?
Psihologs savā darbā izmanto dažādas metodes – gan konsultēšanu, gan novērošanu, intervijas, psihodiagnostiku, praktiskas nodarbības u.c., izvērtējot, kura metode būtu vispiemērotākā katram konkrētam klientam. Psihologs arī palīdz klientam pārdomāt savu dzīves stilu, izprast ar to saistītās problēmas un pieņemt lēmumus. Cilvēki mēdz domāt, ka, apmeklējot psihologu, rezultātam jābūt tūlītējam. Tomēr vairumā problēmu gadījumos risinājums prasa ilgstošāku laika periodu. Sadarbībā ar psihologu nākas pārdzīvot sāpīgu emocionālu pieredzi, kaut ko krasi mainīt savā dzīvē, kas nebūt nav viegli, bet, ja tas izdodas, rezultāti var būt ilgstoši un paliekoši.