Dvpsk_koks_default_thumbnail

MISIJA Mūsu skola – skola visiem!
VĪZIJA Mūsdienīga, radoša un atvērta izglītības iestāde, kurā tiek attīstīts katra izglītojamā talants.
VĒRTĪBAS
  • Cieņa.
  • Radošums.
  • Sadarbība.