Raibum raiba ir sākumskolas skolotāju ikdiena. Rēķināt, fantazēt, zīmēt, pētīt, šūt- pacietīgi strādāt un sirsnīgi smaidīt kopā ar saviem audzēkņiem… Savu skolotāju vadībā bērni gūst mācīšanās pieredzi un prieku par pirmajiem panākumiem-par izdevušos zīmējumu vai dzejoli, skanīgu dziesmiņu, piedalīšanos konkursos, projektos, olimpiādēs, par savu pirmo nopietno pētniecisko darbu.

Sākumskolas mācību joma

  1. Santa Belousova – 2.c klases audzinātāja
  2. Inna Bicāne – 3.a klases audzinātāja
  3. Aija Grauze -3. c klases audzinātāja
  4. Aina Kraukle – 2.b klases audzinātāja
  5. Ārija Leine – 3.b klases audzinātāja
  6. Iveta Lukašēviča -1.b klases audzinātāja
  7. Aija Plotka -2.a klases audzinātāja
  8. Gunda Raubiško -1.c klases audzinātāja
  9. Eleonora Smirnova -1.a klases audzinātāja