Daudzkrāsaina ir sākumskolas skolotāju ikdiena. Rēķināt, fantazēt, zīmēt, pētīt, šūt- pacietīgi strādāt un sirsnīgi smaidīt kopā ar saviem audzēkņiem… Savu skolotāju vadībā bērni gūst mācīšanās pieredzi un prieku par pirmajiem panākumiem-par izdevušos zīmējumu vai dzejoli, skanīgu dziesmiņu, piedalīšanos konkursos, projektos, olimpiādēs, par savu pirmo nopietno pētniecisko darbu.

Jomas koordinatores: Santa Belousova, Aija Grauze

Aija Plotka- 2.a klases audzinātāja
Aina Kraukle- 2.b klases audzinātāja
Santa Belousova- 2.c klases audzinātāja
Inna Bicāne- 3.a klases audzinātāja
Ārija Leine- 3.b klases audzinātāja
Aija Grauze– 3.c klases audzinātāja
Eleonora Smirnova 1.b klases audzinātaja
Kristīne Ignatāne- 1.c klases audzinātāja
Regīna Stanķeviča- 1.a klases audzinātāja
Gunda Raubiško- 1.d klases audzinātāja

Aija Kalniņa, Tatjana Laizāne, Inga Sokolova, Līga Midere-Davidčuka – skolotāju palīgi.

Aija Kalniņa- korekcijas nodarbību skolotāja, logopēde