Sociālais pedagogs izvērtē skolas sociālo situāciju, apmainās informācijai ar skolas administrāciju, psihologu.
Arī sociālais pedagogs pieņem klientus – vecāki, skolēni, skolotāji. Strādājot ar skolēniem, sociālais pedagogs pievērš uzmanību uz sekojošiem jautājumiem: skolēnu kavējumi un sekmes, konflikti skolēnu un skolotāju starpā, savstarpējo konfliktu risināšana.
Sociālais pedagogs arī sadarbojas ar citām instancēm: bāriņtiesu, pašvaldības un valsts policiju,sociālo lietu pārvaldi utt.
Skolas sociālais pedagogs palīdz bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt problēmas, kas rada traucējumus izglītības ieguves procesā un savstarpējās attiecībās.

Kādos gadījumos var palīdzēt sociālais pedagogs?

Klases audzinātājiem, ja:

 • skolēns bieži kavē skolu neattaisnotu iemeslu dēļ
 • skolēnam strauji pazeminās sekmes mācībās
 • pēkšņi mainījusies skolēna uzvedība
 • skolēns saņemt nepietiekamu vecāku aprūpi
 • skolēns stāsta, ka mājās jūtas slikti un nedroši u.c.

Skolēnam, ja :

 • nomāc kāda problēma, kuru viņš nevar atrisināt
 • ir problēmas mājās
 • skolā viņš jūtas vientuļš vai atstumts, nav draugu
 • ir mācīšanās grūtības
 • ir konflikts ar skolasbiedriem, skolotājiem vai vecākiem
 • ir atkarības problēmas u.c.

Vecākiem, ja:

 • radušās grūtības bērna audzināšanā
 • bērns bieži klaiņo un nenāk mājās
 • bērna uzvedība ir mainījusies
 • bērniem ir atkarības problēmas
 • ir grūtības nodrošināt bērnu ar skolai nepieciešamajiem mācību līdzekļiem u.c.
 • bērniem ir regulāri konflikti ar skolasbiedriem vai skolotājiem.