Skolā strādā atbalsta personāla sadarbības komanda, kuras darbības pamatā ir kompleksa pieeja problēmai, lai bērna problēmas varētu skatīt veselumā.

Galvenais darbības mērķis
 – sniegt vispusīgu atbalstu skolēniem, viņu vecākiem, skolas darbiniekiem.

Galvenie darbības virzieni:

iespējamo mācību grūtību un uzvedības traucējumu rašanās cēloņu izpēte (krīzes situācijas, vardarbība, mācīšanās traucējumi, psihiskās attīstības aizture, garīgās attīstības traucējumi);
problēmu risināšanas ceļu meklēšana, sastādot konkrētu rīcības plānu;
atbalsta personāla palīdzība skolēniem un vecākiem.

Koordinatore: Tatjana Laizāne

Tatjana Laizāne – izglītības psiholoģe

Aija Kalniņa – logopēde

Olga Nemiro – logopēde

Neļa Ivanovska – socialais pedagogs