Iekļaujošās izglītības skolotājas vienmēr ir gatavas uzklausīt un palīdzēt tiem skolēniem, kuriem ir problēmas mācībās, saskarsmē ar vienaudžiem.

Iekļaujošās izglītības joma

  1. Neļa Ivanovska – sociālais pedagogs
  2. Aija Kalniņa – logopēde, korekcijas nodarbību skolotāja
  3. Tatjana Laizāne – izglītības psiholoģe
  4. Marina Višemirska – pedagoga palīgs