1840. gadā pēc arhitekta Štauberta projekta tika uzsākta skolas ēkas celtniecība.

1841. gadā
 1. septembrī notika jaunās skolas atklāšana.

1901. gadā 
uzbūvēta piebūve ar sporta zāli

1960. gadu pirmajā pusē
 krāsns apkure nomainīta uz centrālo apkuri

1970. gadu sākumā
ielikti jauni logi otrajā stāvā

2002. gadā dibināta Daugavpils Vienības pamatskola

2006. gadā
 veikta skolas renovācija