Vecais Jaunais gads

Gads atkal riņķī un jau Jaunais 2021. ir nākamais! Daudziem tas nāks ar pārmaiņām, jaunām apņemšanām un jauniem mērķiem. Kādam tas būs kā jauns atskaites punkts, bet citam vēl kas …

CLIL Art and English

1.semestra laikā 5.klašu skolēni aktīvi iesaistījās Clil nodarbībās, kur varēja iegūt vienlaicīgi zināšanas angļu valodā un prasmes vizuālā mākslā. Skolēniem, vienā no Clil stundām, bija interesanti spēles veidā meklēt Daugavpils …

Ziemassvētku sveiciens no 8. a klases

“Viss labākais dzīvē ir bez maksas: nedalīts prieks, dvēselisks siltums, dzidri smiekli, bezierunu mīlestība, sirdi sildoši apskāvieni”. /I. Apškrūma/ Paldies visiem 8. a  klases skolēniem un vecākiem par uzticēšanos, atbalstu …