NACIONĀLĀ SKAĻĀS LASĪŠANAS SACENSĪBA

Lasīšanas sacensībasRīkojot Skaļās lasīšanas sacensības, LNB Bērnu literatūras centrs vēlas pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai, sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt lasītprieku.

Šogad Skaļās lasīšanas sacensības skolā notika 18. aprīlī. Tajās piedalījās 7 labākie lasītāji no 5. klasēm. Lasīšanai skolēni bija izvēlējušies saistošus fragmentus no dažādām interesantām grāmatām. Pilsētas Skaļās lasīšanas sacensībās skolu pārstāvēs Elizabete no 5.a klases, sagatavoties tām viņai palīdzēs latviešu valodas un literatūras skolotāja Anžela Rakicka.

Paldies, skolēniem par iesaistīšanos Skaļās lasīšanas sacensībā, skolotājai par atbalstu, kā arī žūrijai par atbildīgo vērtēšanu.

Informāciju sagatavoja skolas bibliotekāre Jeļena Celma

Informācija mājaslapā ievietota – 22.04.2024