Daugavpils Valstspilsētas vispārizglītojošo skolu pašpārvalžu tikšanās Daugavpils Vienības pamatskolā “Latviskās tradīcijas”

12.04.pulkt 14.30 Daugavpils Vienības pamatskolā tika uzņmtas 8 vidusskolu līdzpārvaldes komandas. Pasākuma mērķis saliedēt pilsētas aktīvos jauniešus, tīklojoties savā starpā, stiprināt sadarbības, kritiskās domāšanas un problēmrisināšanas curviju kompetenci.

Vienības pamatskolas parlamentārieši dalījās savā pieredzē dažādu latvisko tradīciju un vērtību iedzīvināšanā savā skolā un sadarbojoties ar citām iestādēm. Pasākumā piedalījās Latvijas Republikas Saeimas deputāts Aleksejs Rosļikovs un viņa kolēģe Seimas deputāte Jekaterina Dreilinga, skolu pašpārvalžu pārstāvji no Daugavpils Valsts ģimnāzijas,  J.Pilsudska Daugavpils Valsts poļu ģimnāzijas, Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas, Daugavpils Zinātņu vidusskolas, Daugavpils Iespēju vidusskolas, Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas, Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas – liceja.

Pasākumā tika uzsvērtas latviskās tradīcijas kvesta formātā ar 5 stacijām, kur tika atspoguļots latviskais dzīves cikls caur rotaļu, tautasdziesmu, latviešu tautastērpu, mandalām latviešu rakstu zīmēs un latvju spēka zīmju izgatavošanas darbnīca.

Pasākuma noslēgumā notika  diskotēka latgaliešu stilā. Aktivitāti vadīja skolas prezidente Samanta Vingre un viceprezidente Katrīna Giptere.

Pasākums notiek “Dienvidlatgales NVO atbalsta centra” un Latvijas Republikas Kultūras ministrija noslēgtā “Līdzdarbības līguma par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības un mazākumtautību nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšanas jomā Latgales reģionā” (Nr.: Nr.2.5-11-207) ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils Vienības pamatskolas
Direktora vietniece izglītības jomā
Biruta Ivanova
29693646

Informācija mājaslapā ievietota – 16.04.2024