Es iepazīstu profesiju!

Pateicoties mūsu klases vecāku ieinteresētībai, 4.a klases audzēkņiem bija lieliska iespēja doties mācību ekskursijā uz veterināro klīniku, lai tuvāk iepazītu veterinārārsta profesijas darba vidi, specifiku, darba pienākumus un klīnikas pakalpojumus. Veterinārārste stāstīja par savu profesiju, iepazīstināja bērnus ar nepieciešamiem darba rīkiem, diagnostikas iekārtām un instrumentiem. Bērni ar aizrautību klausījās, skatījās, svēra, jautāja, taustīja un pat pielietoja darba rīkus. Ekskursijas laikā varēja aplūkot īstu rentgena kabinetu un operācijas zāli, ieraudzīt mazo pacientu veseļošanās apstākļus, kā arī  apskatīt barību, vitamīnus mājdzīvnieku higiēnas un kopšanas līdzekļus. Izglītojamie saprata, ka veterinārārsta darbs ir ļoti vajadzīgs, svarīgs un godājams. Lai strādātu šajā profesijā,  ir vajadzīga atbilstoša izglītība, zināšanas, prasmes un patika to veikt.
Ekskursija bija lietderīga, jo, iespējams, kādu no mums tā motivēs mācīties daudz cītīgāk. 4.a klases kolektīvs izsaka pateicību Antrai Demidenko par atsaucību, drosmi uzstāties bērnu priekšā un atbildēt uz viņu jautājumiem.

Informāciju sagatavoja 4.a klases audzinātāja Žanna Olehnoviča

Informācija mājaslapā ievietota – 17.04.2024