QR akcija

QR kodu aktivitāte

8. un 9. martā 4.-6. klases latviešu valodas stundās piedalījās jautrā un neparastā QR kodu aktivitātē. Skolēni attīstīja sadarbības prasmi, strādājot grupās. Sākumā uzdevums likās vienkāršs – meklēt pa skolu …