1. klašu skolēnu iepazīšanās ar bibliotēku.

Arī šajā mācību gadā 1. klašu skolēni iepazinās ar skolas bibliotēku un tās lietošanasnoteikumiem. Visi lasītgribētāji tika piereģistrēti bibliotēkā, un jau pirmajā tikšanāsreizē varēja izvēlēties sev kādu lasāmo grāmatu. Dāvanā …