Zemes stunda 2022

Zemes stunda 🌎

Zemes stunda 2022. gadā notiks 26. martā plkst. 20.30. Ikviens iedzīvotājs, uzņēmums, pašvaldība vai organizācija akcijas laikā tiek aicināti simboliski izslēgt apgaismojumu uz vienu stundu, lai iestātos par dabu un …