1. klašu skolēnu iepazīšanās ar bibliotēku.

Arī šajā mācību gadā 1. klašu skolēni iepazinās ar skolas bibliotēku un tās lietošanas
noteikumiem. Visi lasītgribētāji tika piereģistrēti bibliotēkā, un jau pirmajā tikšanās
reizē varēja izvēlēties sev kādu lasāmo grāmatu. Dāvanā pirmklasnieki saņēma skolas
grāmatzīmes.

Informāciju sagatavoja skolas bibliotekāre J.Celma.