21.februāris – Starptautiskā dzimtās valodas diena

21.februārī skolā atzīmējām Starptautisko dzimtās valodas dienu, pievērsām uzmanību valodu daudzveidībai un dzimtās valodas vērtībai saziņā un sapratnē.
Dzimtā valoda ir katra cilvēka un ikvienas kultūras pamats.
Dzimtās valodas dienā latviešu valodas stundās bērniem dažos vārdos bija jāizteic, ko mums katram nozīmē dzimtā valoda. Kopā tika pārrunāta valodas nozīme cilvēka dzīvē.
Mēs varam lepoties ar tautasdziesmām. Bērni iemācījās un ar prieku izdziedāja latviešu tautasdziesmas “Kumeliņi, kumeliņi”, “Bēdu manu lielu bēdu”, “Rīga dimd”. Tās tika nofilmētas un izveidoti mazi videoklipi.
Sargāsim un kopsim kopā savu dzimto valodu!

Informāciju sagatavoja Aija Kalniņa

Informācija mājaslapā ievietota – 26.02.2024