Dabaszinības vācu valodā

2022./2023. mācību gada pirmajā semestrī 3. klašu skolēni uzsāka apgūt dabaszinības ar vācu valodas elementiem. Šis fakultatīvs ir piedāvāts CLIL projekta ietvaros, kura gaitā notiek satura un valodas integrētā apguve. …