“Jingle Bells 2022 – Weather”

8.decembrī J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā notika tradicionālais dzejas un prozas deklamēšanas konkurss angļu valodā sākumskolas skolēniem “Jingle Bells 2022 – Weather”. Šogad atkal satikāmies klātienē ar jauniem konkursa …

Dabaszinības vācu valodā

2022./2023. mācību gada pirmajā semestrī 3. klašu skolēni uzsāka apgūt dabaszinības ar vācu valodas elementiem. Šis fakultatīvs ir piedāvāts CLIL projekta ietvaros, kura gaitā notiek satura un valodas integrētā apguve. …

Interaktīvā_spēle_Nikolaustag_2022

Interaktīvā spēle “Nikolaustag”

6.decembrī Vācijā un daudzās citās pasaules valstīs tiek svinēta svētā Nikolausa diena. Tādēļ 4.-9. klašu skolēni, kas apgūst vācu valodu, piedalījās skolas rīkotajā konkursā. Skolēni Kahoot spēlē pārbaudīja savas esošās zināšanas, kā …