Veselības diena

“Sportojam atvasarā!”

8. septembrī Dubrovina parkā notika skolas veselības dienas pasākums. Skolēniem tika piedāvāts startēt 13 stacijās, veicot dažādas sportiskās aktivitātes. Pasākuma mērķis bija apgūt orientēšanās prasmes, veidot saliedētāku un draudzīgāku klases …