“Sportojam atvasarā!”

8. septembrī Dubrovina parkā notika skolas veselības dienas pasākums. Skolēniem tika piedāvāts startēt 13 stacijās, veicot dažādas sportiskās aktivitātes.
Pasākuma mērķis bija apgūt orientēšanās prasmes, veidot saliedētāku un draudzīgāku klases kolektīvu, veidot izpratni par veselīgu dzīvesveidu.

Paldies visiem par dalību šajā pasākumā.
Paldies 9. klašu skolēniem par detalizētu uzdevumu izklāstu konkrētajā stacijā un tiesāšanu.

 

Informāciju sagatavoja sporta un veselības skolotāji.

Informācija mājaslapā ievietota – 12.09.2022