Veselības diena ‘’Pretojamies vīrusiem”.

27. un 28. maijā notika skolas pasākums ar veselīgu piesitienu. Tika ievērotas visas epidemioloģiskas prasības un ievērota distancēšanās starp klasēm.

Klasēm tika piedāvāta dalība 5 stacijās:

1. ‘’Saistošā matemātika sportiskā aktivitātē” Dubrovina parkā noteiktā laukumā bija jāsaskaita koki.
2. “Ping – pong, saķer mani” ar galda tenisa raketi bija jāuzsit bumbiņa.
3. “Klasītes futbolā” jāapvada līklocī futbola bumba un jāizlec “klasītes”.
4. “Aiznes mani līklocī” ar tenisa bumbiņu bija jāskrien līklocī apkārt piramīdām un jānodod nākošajam.
5. ‘’Spēka muskuļi” izpildīja atspiešanos no vingrošanas rīka.

Paldies skolas kolektīvam par aktīvu piedalīšanos šajā pasākumā.
Paldies tiesnešiem – skolas informātikas laborantiem, skolas medmāsai.

Informāciju sagatavoja sporta skolotājas Maija Skrūzmane, Anita Vilcāne