Projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Projekts  “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”
Daugavpils Vienības pamatskolā

 

     2020./2021.m.g. 1.semestrī projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” tika iesaistīti 17 izglītojamie un 10 pedagogi, izglītības psiholoģe un sociālais pedagogs. Lai novērstu risku mācību gada noslēgumā saņemt zemu vērtējumu vai palikt uz atkārtotu mācību gadu, izvērtējot vecāku vēlmes un atsauksmes, izglītojamo ieinteresētību un skolotāju iespējas piedāvāt individuālās konsultācijas, 2.semestrī atbalsts tiks sniegts 18 izglītojamajiem. Galvenokārt tās ir individuālas konsultācijas latviešu vai angļu valodās, matemātikā, psihologa vai sociālā pedagoga konsultācijas. Individuālās konsultācijas ir ļoti nepieciešamas attālināto mācību laikā, lai atbalstītu skolēnus gan mācību priekšmetu satura apguvē, gan motivētu mācīties, plānot savu laiku.

     Ceram, ka sniedzot individuālu atbalstu izglītojamajiem, skolēni kļūs atbildīgāki, patstāvīgāki, organizējot savu mācību darbu un apgūstot nepieciešamās zināšanas, lai varētu turpināt izglītību nākamajā klasē.

 

Informāciju sagatavoja: projekta koordinatore skolā Edīte Zdanovska

Informācija mājaslapā ievietota – 15.01.2021