Ar spēli “Izzini Latviju” Daugavpils Vienības pamatskolā sākās Pilsonības nēdeļas atzīmēšana.

10. novembrī   Daugavpils Vienības pamatskolas  9.a un 8. a skolēniem šogad bija iespēja piedalīties attālinātās mācīšans laikā  skolotājas Oksanas Ostrovskas pašizstrādātā spēlē –viktorīnā „ Izzini Latviju”.

 Spēles uzdevums bija nostiprināt un pārbaudīt skolēnu zināšanas par Latvijas dabu, pilsētām, simboliem, ievērojamākajām vietām. Audzināt skolēnos patriotisku attieksmi  pret dzimteni.  Atsaucība bija laba un jaunieši bija zinoši un radoši.  Kā jau pasākumam pienākas, balvas saņēms  visi dalībnieki!

9. a klasē   I. vietu ieguva Drelings Jānis ar 97,78%., bet 8. a klase I. vietu  ieguva   Zalāne Aurēlija ar 95,56%.  II. vietu  9.   a klasē   ieguva Saulevičs Artūrs un Vītols Gustavs  ar 95,56 %, bet 8. a  klasē –  Barišņikova Jana  ar 93,33 %.  III. vietu ieguva 9.  a klasē Ivanova Ennija un Raupe Marta ar 93,33 %,  bet  8.a  klasē – Vaivare Daina ar 91, 11 %.  Milzīgs paldies visiem skolēniem par atbalstu  gan 8. a, gan  9.a klasei, vidējais abu klašu pareizu atbilžu rādītājs ir 79,56%.

 Lai jauka, saturīga un jaunām zināšanām bagāta Pilsonības nēdeļa

Ģeogrāfijas skolotāja, Oksana Ostrovska