Koordinatore: Ē. Locika

1.-9.kl klašu audzinātāji

Dace Orzerska – karjeras konsultants

Jeļena Clema – bibliotekāre

Interešu izglītības skolotāji:

Lūcija Vaivode, Anita Zarāne, Anita Vilcāne, Eva Linkeviča, Rita Ostapka, Līga Midere – Davidčuka, Aleksandra Sokolova, Inga Sokolova

Skolotāji sniedz nozīmīgu ieguldījumu skolas pašdarbības kolektīvu radošā darba attīstīšanā, mūsu tautas kultūras mantojuma saglabāšanā, piedalās skolas vizuālā tēla veidošanā un skolas tēla popularizēšanā pilsētā novadā un valstī.