Septembris – Dzejas mēnesis

Izskanējis septembris – Dzejas mēnesis.  Jau vairāk nekā pusgadsimtu septembri saucam par Dzejas mēnesi, jo tieši šajā laikā tiek svinēta dzejnieka Raiņa dzimšanas diena un visā Latvijā notiek Dzejas dienu aktivitātes.
Arī mūsu skolā septembrī literatūras stundās skolēni lasīja dzeju, veidoja grāmatas lappuses par Raini – mūsu novadnieku, meklēja interesantus faktus  dzejnieka biogrāfijā, kā arī veidoja ziedu taku. Rezultātā ir tapusi apjomīga Dzejas dienu darbu izstāde, kurā ikviens  varēja gan izlasīt Raiņa dzejoļus, gan uzzināt interesantus dzejnieka dzīves faktus, piemēram, ka viņš ir bijis ne tikai dzejnieks, bet arī Izglītības ministrs, ka ciemojies mūsu skolā, varēja  aplūkot  gan dzejnieka  portretus dažādos viņas dzīves posmos, kā arī atminēties sirsnīgos bērnības dienu dzejolīšus.

Paldies  skolotājām par Dzejas dienu iedzīvināšanu mūsu skolā, kā arī skolēniem par aktīvu darbošanos Dzejas dienu  pasākumos!

Informāciju sagatavoja skolotājas: Anžela Rakicka un Silvija Vaidere

Informācija mājaslapā ievietota – 09.10.2023