Latvijas Skolu sacensības futbolā

12. maijā Rīgas 49. vidusskolas stadionā notika 4.-5. klasēm finālsacensības Skolu futbolā.
Skolas zēnu komanda pārstāvot novadu izcīnīja 1. vietu.

Zelta zēni:
ROBERTS PUPELS
MARKUSS SKUĶIS
OSKARS DAUKŠTS
EMĪLS ORLOVS – BIDZĀNS
JĀNIS DĀVIS BRENČS
JĀNIS ZUĢICKIS
JURIS BOGDANOVIČS
AIGARS BOGDANOVIČS

Mūsu skolas sporta vēsturē šis notikums ir pirmo reizi, kad kāds valsts mērogā iegūst 1. vietu.
Paldies visiem, kuri mums ticēja un palīdzēja nokļūt uz finālsacensībām.
Paldies treneriem par ieguldīto darbu.

Informāciju sagatavoja sports un veselība skolotāja M.Skrūzmane

Informācija mājaslapā ievietota – 16.05.2023