Bibliotekārā stunda Ceriņu bibliotēkā

30.maijā  1.c klases skolēni kāpa tramvajā un ceļoja uz Ķīmijas mikrorajona Ceriņu bibliotēku. Tur iepazinās ar bibliotēku un piedalījās bibliotekārajā stundā “… mēs vēl satiksimies, varbūt krāsu pasakā, varbūt smaržu …