“Eiropas dienas” pasākumi Vienības pamatskolā!

Eriopas_diena_banneris_2023

Jau 19 gadus Latvija ir Eiropas Savienības dalībvalsts. 9. maijā tiek atzīmēta Eiropas diena it visās 27 ES dalībvalstīs, šo dienu atzīmējam arī mēs.

Uz skolas ekrāna un uz stendiem skolēni ar prieku iepazinās ar saistošiem uzskates līdzekļiem un prezentāciju par ES vēsturi, ES vērtībām, paplašināšanās gaitu, eirozonas izveidi, Latvijas dalību ES, jauniešu iespējām ES, lēmumu pieņemšanas kārtību ES u.c. nozīmīgām tēmām.

Izzinošās aktivitātes tika organizētas 1.-3.klases skolēniem “Eiropas pieturās”.

Lai paplašinātu skolēnu zināšanas par Eiropas Savienību, gan sākumskolas, gan pamatskolas skolēni aktīvi darbojās tematiskajās sociālo zinību un klases stundās par Eiropas Savienības vēsturi, dalībvalstīm, valstu simboliem, dabu,  u.c. jautājumiem.

“Eiropas eksāmens” norisinājās tiešsaistē www.esmaja.lv 8. un 9.maijā  un tajā piedalījās arī Vienības pamatskolas 4.-9.klašu skolēni . „Eiropas eksāmenā” tika ietverti dažādu jomu jautājumi, kuros skolēni varēja demonstrēt savas zināšanas par ES vēsturi un attīstību, Latvijas dalību ES, eiro, svētku dienām u.c. Katrs skolēns elektroniski saņēma Eiropas Komisijas pateicības rakstus par aktīvu pilsonisko līdzdalību!

Visas dienas garumā, starpbrīžos skanēja mūzika un raisījās dejas “Eiropas ritmos” , kur ik viens baudīja dažādu Eiropas Savienības valstu mūziku.

Izzinoši un vērtīgi, jauki un  aktīvi norisinājās Eiropas diena mūsu skolā!

Informāciju sagatavoja, sociālo zinību skolotāja Inga Sokolova

Informācija mājaslapā ievietota – 10.05.2023