Aicinājums “Pasaki PALDIES!”

11.janvāris ir gada pats pieklājīgākais datums – šajā dienā atzīmē Starptautisko „Paldies” dienu.

 “P-A-L-D-I-E-S!” ir septiņi burti, bet cik daudz tie nozīmē… Mazais vārdiņš “paldies” spēj sasildīt un iepriecināt, tāpēc šajā dienā skolā tika organizēts aicinājums “Pasaki PALDIES!”. Katrā klasē pie durvīm bija piestiprināta lapa ar pateicības vārdiem, kurus varēja paņemt un iedot tam, kam bija vēlēšanās pateikties. Skolēni labprāt iesaistījās šajā aktivitātē un dāvināja šos maģiskos pateicības vārdus saviem draugiem, klasesbiedriem, skolotājiem, skolas darbiniekiem un vecākiem.

Un neaizmirsīsim par šo vārdiņu “paldies” arī ikdienā! Cik bieži tu apkārtējiem saki paldies? Vai tas ir pārvērties par formalitāti, vai saki to no sirds? Patiesam “paldies” piemīt tāds spēks un enerģija! Ne velti ir uzskats, ka šis vārds cēlies no salikuma “palīdzi Dievs!”. Tātad sakot paldies, mēs otram ne tikai pateicamies, bet arī novēlam, lai viņu sargā augstāki spēki.

Sirsnīgi pateicos visiem, kas iesaistījās šīs dienas aktualizēšanā un organizēšanā!


 

Informāciju sagatavoja izglītības psihologs Tatjana Laizāne

Informācija mājaslapā ievietota – 11.01.2023