Projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 2021. / 2022. mācību gada rezultāti

Ieguldijums_tava_nakotne

Izvērtējot 2021. / 2022. mācību gada rezultātus, tika konstatēts, ka projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” individuālās konsultācijas deva skolēniem iespēju vēlreiz izprast un nostiprināt mācību stundās apgūto vielu, kā arī mazināt risku atkārtot mācību gadu.

Arī otrajā semestrī projektā tika iesaistīts 21 skolēns un 14 skolotāji, tai skaitā, skolas logopēds, izglītības psihologs un sociālais pedagogs. Individuālais atbalsts tika sniegts tādos mācību priekšmetos kā latviešu valoda, angļu valoda un matemātika. Skolēniem tika dota iespēja nostiprināt zināšanas ne tikai mācību priekšmetos, bet arī iegūt atbalsta personāla palīdzību. Konsultācijas notika gan klātienē, gan attālināti.  

Turpinot darbu nākamajā mācību gadā, ceram uz skolēnu aktīvu iesaisti, atbildības sajūtas stiprināšanu, kā arī uz vecāku atbalstu.

 

 

Informāciju sagatavoja projekta koordinatore skolā Diāna Melāne-Griņoka

Informācija mājaslapā ievietota – 14.09.2022